OGŁOSZENIA

 • Podsumowanie postępowań o udzielenie zamówień w związku z realizacją projektu: „Wzrost konkurencyjności spółki poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów obwodów drukowanych układów scalonych”.

  PROJEKT PLANOWANY DO REALIZOWACJI W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 – 2020: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, DZIAŁANIE II.3: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP, PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

  Naświetlarka do fotomaski

  Naświetlarka do fotoresistu

 • Ogłoszenie o zamówieniach w związku z realizacją projektu: „Wzrost konkurencyjności spółki poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów obwodów drukowanych układów scalonych”.

  PROJEKT PLANOWANY DO REALIZOWACJI W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 – 2020: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, DZIAŁANIE II.3: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP, PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

  Naświetlarka do fotomaski

  Naświetlarka do fotoresistu

 • Podsumowanie postępowań o udzielenie zamówień w związku z realizacją projektu: „Wzrost konkurencyjności spółki poprzez udoskonalenie i poszerzenie oferty o nowe typy płytek”

  PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013: GOSPODARKA INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE 3.2: PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

  Automatyczny tester optyczny (AOI)
  Linia przygotowania PCB do laminacji (urządzenie używane)
  Oprogramowanie do zarządzania klasy ERP
  Prasa z układem chłodzenia (urządzenie używane)
  Szczotkarka

 • Ogłoszenie o zamówieniach w związku z realizacją projektu: „Wzrost konkurencyjności spółki poprzez udoskonalenie i poszerzenie oferty o nowe typy płytek”

  PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013: GOSPODARKA INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE 3.2: PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

  Automatyczny tester optyczny (AOI)
  Linia przygotowania PCB do laminacji (urządzenie używane)
  Oprogramowanie do zarządzania klasy ERP
  Prasa z układem chłodzenia (urządzenie używane)
  Szczotkarka

 • Podsumowanie postępowań o udzielenie zamówień w związku z realizacją projektu: „Wzrost konkurencyjności spółki poprzez udoskonalenie i poszerzenie oferty o nowe typy płytek”

  PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013: GOSPODARKA INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE 3.2: PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

  Laminator do PCB  - 1 szt.
  Oprogramowanie do PCB - 1 szt.

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu w związku z realizacją projektu: „Wzrost konkurencyjności spółki poprzez udoskonalenie i poszerzenie oferty o nowe typy płytek”

  PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013: GOSPODARKA INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE 3.2: PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

  Laminator do PCB  - 1 szt.
  Oprogramowanie do PCB - 1 szt.

 • Podsumowanie postępowania w związku z realizacją projektu: „Wzrost konkurencyjności spółki poprzez udoskonalenie i poszerzenie oferty o nowe typy płytek„ 
  PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013: GOSPODARKA INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE 3.2: PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA. 

  Automatyczny tester optyczny (AOI)
  Laminator do PCB
  Linia przygotowania PCB do laminacji
  Oprogramowanie do PCB
  Oprogramowanie do zarządzania klasy ERP
  Prasa z układem chłodzenia
  Szczotkarka

Strony